top of page

Provsvaren visar att vårt vatten är tjänligt men med anmärkning på färg och kemisk syreförbrukning. Båda dessa värden kan bero på multnande växter (humus) och påverkar färg, lukt och smak. Protokollsvaren anslås på anslagstavlan och här under fliken medlemmar.

Trots regn i luften var det många som firade midsommar på Klockarängen. Tack till alla som ordnade, som klädde majstång, som fiskade i fiskdammen, som dansade och lekte så att det även i år blev en lyckad fest. Bilder tagna av Urban Agerberg.

Ca 45 personer, 36 unika fastigheter missade inte och vi hade ett härligt engagerande möte i strålande sol. Protokollet finns nu anslaget på föreningstavlan vid postlådorna, ligger även på Nyttig Info/Arkiv. Budgeten ligger under fliken Medlemmar. Protokollet mailas ut i veckan och där mail saknas läggs det ut i postlådorna på Infjärden, de som inte hämtat postar vi till slut.

Beslut togs om nya båtbryggor och att alla båtägare lägger en dispositionsavgift för boj som tillhandahålls av hamnkapten. Mer information kommer.

bottom of page