top of page

59 personer har svarat på enkäten

Tack för att ni tagit er tid att besvara enkäten. Under fliken Medlemmar (kräver inloggning) kan ni ta del av de synpunkter som ni har förmedlat. På årsmötet kommer vi att prata mer om enkäten. I stora drag så visar den att ni prioriterat lägst att arbeta för att få kommunalt vatten och avlopp och högst arbetet med att bevara/förvalta de gemensamma värdena såsom bad- och båtplats, Östermaren, skog och ängar. Gå in och läs synpunkterna, där finns många härliga uppslag till motioner och många nya arbetsgrupper till exempel - Vilka vill starta en bastuförening?

Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page