top of page

Behöver du hjälp med att få bort träd?

Föreningen har nu ett avtal klart med skogsbolaget Naturskog. Dock är inte startdatumet klart. Naturskog kommer att röra sig över hela vårt område och det innebär att ni som vill ha hjälp med att få träd omhändertagna,

kan ha sån tur att bolaget även kan ta dem.

Vi kan alltså inte garantera att just dina träd tas eller att alla träd du markerat kan tas.

Gör så här:

1. Anmäl att du vill få hjälp, maila på info@infjarden.se , namn, adress och antal.

2. Markera tydligt, på träden, vilka som ska bort. Du kan även markera träd som inte fällts av stormen.

Observera att träden tillfaller det gemensamma, samt att ni som fått hjälp debiteras en engångskostnad om 1000 kr. Det är även viktigt att ni förstår att föreningen inte är ansvarig för eventuella skador som kan uppstå på din mark med mera.

Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page