top of page

Vad händer i skogen ?

Avverkningen är nu klar, vad gäller lagens krav på avverkning efter stormen. Glädjande är att vi får våra träd sålda som massa istället för vanlig ved. Hämtningen ur skogen börjar på måndag 1 juli. De enstaka stormfällen som finns lite överallt på det allmänna, tas manuellt i dagarna. Det är fortfarande mycket osäkert om enskilda kan få hjälp med fällning av stormfällda eller stående träd men vi föreslår att ni har kvar markeringarna kring träden som ni vill ha bort, det kan passa om de sitter lägligt till.

En debitering för kostnaderna orsakade av stormen måste tas ut av alla fastighetsägare, redan i sommar.

Slutgallring, enligt skogsvårdsplanen, kommer troligen igång i början på september beroende på väder och vind. Läs mer i mailet som skickats ut. Har du frågor så vänder ni er i första hand till Rickard Emerås alternativt till Stefan Fahlberg eller Rickie Svensson. Se kontaktfliken.

Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page