top of page

Varför behövs en extra debitering?

Tack till er som betalat in och en påminnelse till er som ännu inte betalat in denna extra debitering. Bakgrund: Den extra debiteringen, för arbetet med att rensa i skogen, har styrelsen tidigare har varslat om. Tyvärr blev avgiften något högre än vad vi hoppats på. Detta beror på att vi ännu inte är i "mål" vad gäller ersättning för virket. Mest betalt får vi för timmer, lägre för massaved och sämst för brännved. Innan vi får pengar för virket måste vi betala för arbetet i skogen 175` en utgift vi inte planerat för. Utöver det kommer betalningarna för de planerade arbeten vi genomför under året, såsom nya bryggor 213`, slåtter 25` samt "vassmannen" ca 50` (plus övriga kostnader för el i pumphus och sophämtning).

I september genomförs den planerade gallringen av skogen, kostnaden för den hoppas vi till stor del betalas av det sålda virket. Styrelsen kommer att informera om budgetläget inför årsavgiften för 2019-2020. Kolla på hemsidan och kom på höströjningen den 5 oktober så får du aktuell information.

Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page