top of page

Viktig information från styrelsen

Vårarbetena 9 maj blir av, vi samlas på fotbollsplanen och utför arbeten i mindre grupper och med social distans. Korvgrillningen är inställd.

Årsmöte 2020, ställs dock in. Nytt datum kommer. Nuvarande styrelse meddelar att de allihopa fortsätter att upprätthålla styrelsearbetet i avvaktan på nästa årsmöte, då nya styrelsemedlemmar ska väljas. Räkenskaperna för det gångna verksamhetsåret är inlämnade till revisor. Vi börjar på nytt verksamhetsår som vanligt.

Nyttig information

* Naturskog, arbetar nu och framöver med att ta ut riset för flisning.

* Nya stormfällda träd, styrelsen kommer att anlita företag som kan ta hand om dessa.

* Infjärdens fiskevatten, fritt att fiska för alla medlemmar, fiskevattnet sträcker sig från Strömsudd till båtiläggningsplatsen.

* Bommen till båtiläggningsplatsen kommer att få en ny kod från och med 9 maj. Koden kommer att finnas på medlemssidan. Kan även fås av styrelsen, se kontaktfliken.

* Stefan Fahlberg, har sett över våra vattenledningar och nu är både sommar- och dricksvatten påslaget.

Östermaren, Urban Agerberg och Bengt Falkendahl, som arbetat med att få fram bidrag till eventuella åtgärder för sjön, meddelar att vi fått avslag. I avvaktan på vad vi alla medlemmar önskar, kommer styrelsen fortsatt att ordna med vassröjning i sjön.

IP Only har nu återställt skador på vägen och vägföreningen har besiktigat.

Båtbryggorna kommer att utrustas med öglor för båtlåsen. Anders W hamnkapten får stöd i sitt arbete av Erik Alfredsson.

påslaget

Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page