top of page

Svar på vattenprover 2020

Nu finns svaren på vattenproverna för 2020 att ladda ner på medlemssidan.

Svaret är övervägande Tjänligt men det finns en anmärkning som förklaras nedan.

 

Kemisk oxygenförbrukningCOD-Mn

Syreförbrukningen är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen, vanligen humus. Dessa ämnen kan påverka vattnets färg, lukt och smak. Höga halter kan tyda på att brunnen påverkas av inläckande förorenat ytvatten. Den kemiska syreförbrukningen bör vara < 8mg/liter.

Senaste inlägg
Arkiv
bottom of page