top of page

Höströjning lördagen den 1 oktober kl 09.30

Obligatorisk närvaro för dagsverke på området. Vi avslutar arbetet vid föreningshuset där vi serveras ärtsoppa och punch.

Varje fastighet behöver närvara med en person, Vi samlas på fotbollsängen/uppsamlingsplatsen för ris.

Ta med redskap tex röjsåg, såg, kratta, stora o små sekatörer. Vi delas in i arbetslag.


Vid förhinder, eller om du endast kan på alternativdagen, kontaktas kassör Rickie, rickie@telia.com

Alternativ arbetsdag är lördagen den 8 oktober 09.30 samlingsplats som ovan.

Comments


Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page