top of page

Om vårt sommar vatten!

Hej! alla våra ledningar, till tappställen från Östermaren till tomterna och till dricksvattnet vid de olika tappställena ute i området, är beroende av väderläget. Än ligger is på Östermaren och snö och is och ibland tjäle kan finnas vid och runt ledningarna.

Vi kan inte säga när de kan tas i bruk.

Dricksvatten kan alltid hämtas vid föreningshuset.

Håll ut det blir snart varmare.Kommentarer


Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page