Nu kan bad-och båtsäsongen komma. Även årsmötet som vi har den 4juni kan vi ha på den utbyggda verandan på föreningsstugan.Nu finns det dricksvatten ute i alla dricksvattenkranar och pumphuset i Östermaren levererar vatten för diverse behov (dock ej dricksvatten). Hälsar Stefan Fahlberg. Viktigt, viktigt att ni meddelar läckage eller annat ni ser som rör ledningarna till honom på 070 493 31 43

Vi samlas vid badplatsen klockan 10 och håller på till ca 12.30

avslutar med gemensam korvgrillning vid badet.


Du tar med lämpliga arbetsredskap och vi delar upp oss i arbetsgrupper på plats.


Områden att ta hand om är bad- och båtplatserna samt vår föreningsstuga