top of page

Lördagen den 27 april samlas vi för att göra fint i området. Samling sker vid badplatsen klockan 9.30 - 12.00. Vi avslutar arbetet med korvgrillning.

Arbeten som behöver göras är bland annat; Lägga i badflotten, montera badstegar, tvätta bryggor, röja sly runt bad o båtplatserna. Ta hand om ris och sly som röjts av Vattenfall, detta gör vi endast på de gemensamma ytorna.

Observera att det är den enskilda fastighetsägare som ansvarar för riset på den egna tomten. Det är OK att lägga ris på Nabbos uppsamlingsställe.

Är vi många så ska vi även göra fint vid brevlådorna.

Ta med redskap som kan vara till nytta för att klippa, såga, kratta med mera.

VÄLKOMNA hälsar styrelsen

Lördagen den 25 maj kallar vi till årsmöten i Vägföreningen klockan 10.00 och i Tomtägarföreningen klockan 11.00. Båda mötena sker i föreningsstugan.

Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut via mail efter det att motionstiden gått ut.

Motioner ska skickas in senast 26 april. Till vägföreningen mailar ni till u.agerberg@teli.com och till tomtägarföreningen skickar ni motionen till gunilla.arenander@ica.se

Frågan om en sammanslagning av våra föreningar ska avgöras på mötet!

Viktigt att så många fastigheter som möjligt är representerade på mötet.

Varmt välkomna!!!

Inför att fler och fler kommer ut till stugorna, så brukar frågor dyka upp, till exempel när får vi dricksvatten och när sätter ni på sommarvattnet från Östermaren?

Ni kommer inte att få ett specifikt datum, först måste tjälen ur marken och isen lämna Östermaren. En ny pump i pumphuset ska även sättas in. Vi vet att detta inte är gjort innan påskhelgen.

Dricksvatten kan som vanligt hämtas vid föreningshuset året om.

Alla frågor som ni har skickar ni till info@infjarden.se

bottom of page