top of page

Infjärdens Vägförening

För skötsel av vägarna i området ansvarar vägföreningen. Du är enligt lag skyldig att
vara medlem i vägföreningen. Vägföreningen får bidrag för underhåll från Vägverket men måste skjuta till egna medel som då tas ut via medlemsavgiften.

Aktuell avgift för 2023-2024 är 1200 kr
Påminnelseavgift på 300 kr tillkommer vid sen betalning.​

Tomtägare behöver hjälpa till med att röja vegetation, minst två meter från vägkant, samt att kvista träd till minst fri höjd på 4,6 m.

Vägarna måste regelbundet sladdas, lagas samt plogas vintertid. Mötesplatser, dikesrenar och vägtrummor samt vägskyltar måste underhållas.
Vägföreningen har sitt årsmöte i samband med tomtägarföreningens årsmöte.

Har du som boende i området några frågor och/eller synpunkter som rör vägarna så är du välkommen att kontakta någon i vägföreningens styrelse.

Hastigheten på våra vägar
Vi rekommenderar maxhastighet 30 km i timmen i hela området. Respektera detta och påminn alltid dina gäster.

Kontakt Vägföreningen 2023/2024

Ordförande: Mats Larsson
Klockarvägen 13
073 960 08 18

Sekreterare: Urban Agerberg
Östermarsvägen 20
070 370 97 30

Kassör: Bengt Falkendahl
Sticknäsvägen 12
070 300 53 87

 

bottom of page