top of page

Infjärdens Vägförening

För skötsel av vägarna i området ansvarar vägföreningen. Du är enligt lag skyldig att

vara medlem i vägföreningen. Vägföreningen får bidrag för underhåll från Vägverket men måste skjuta till egna medel som då tas ut via medlemsavgiften.

Aktuell avgift för 2017-2018 är 1 000 kr (oförändrad)

Påminnelseavgift på 300 kr tillkommer vid sen betalning.​

Tomtägare behöver hjälpa till med att röja vegetation, minst två meter från vägkant, samt att kvista träd till minst fri höjd på 4,6 m.

Vägarna måste regelbundet sladdas, lagas samt plogas vintertid. Mötesplatser, dikesrenar och vägtrummor samt vägskyltar måste underhållas.
Vägföreningen har sitt årsmöte i samband med tomtägarföreningens årsmöte.

Har du som boende i området några frågor och/eller synpunkter som rör vägarna så är du välkommen att kontakta någon i vägföreningens styrelse.

Hastigheten på våra vägar

Vi rekommenderar maxhastighet 30 km i timmen i hela området. Respektera detta och påminn alltid dina gäster.

Kontakt Vägföreningen 2017/18

Ordförande: Mats Larsson

Klockarvägen 13

073 96 00 818

Kassör: Siv Eriksson

Sticknäsvägen 3

0176 401 56

Sekreterare: Joachim Jürgenthal

Blackvägen 1

070 205 59 78

Ledamot: John Erik Eriksson

Sticknäsvägen 3

070 760 96 14

Suppleant: Bror Haglund

Östermarsvägen 1

0176 405 46

Suppleant: Hans Säflund

Sticknäsvägen 7

073 600 38 70

Please reload

bottom of page