top of page

Infjärdens tomtägarförening

Det är medlemmarna i tomtägarföreningen som årligen väljer en styrelse. Styrelsen har till uppgift att förvalta området och att driva medlemmarnas intressefrågor. Prioriteringar görs på årsmötet, du kan påverka genom att skriva ner dina åsikter till styrelsen inför årsmötet. Genom att alla medlemmar är aktiva så blir beslut om åtgärder och regler förankrade, det tror vi leder till att vårt område blir mer trivsamt.

Allt kan inte en styrelse göra själva men den kan driva frågorna och planera för att beslut blir genomförda. Vi har mycket att ta hand om såsom föreningshuset, dricks- och sommarvatten, badplats, båtplats och våra ängs- och skogsområden. Vi har även aktuella frågor som föreningen kommer att behöva ta ställning till i form av förändringar i infrastrukturen, det kan till exempel röra frågor om kommunalt vatten och avlopp, fiberdragningar mm.

Kontakt med styrelsen

Medlemmar i Infjärdens tomtägarförening

Föreningen är sina medlemmar. Vi har en medlemsmatrikel (som alla når via inloggning, den är inte offentlig). Du meddelar hemadress, mail och nummer där vi kan nå dig. Det gör du enklast via mail på info@infjarden.se eller via kontakt med kassör eller sekreterare. Du bör också informera styrelsen om du har för avsikt att sälja din fastighet och ge oss information om de nya ägarna. Glöm inte att informera de nya ägarna om föreningen.

Årsmöte

Föreningen har årsmöte någon gång i maj månad i föreningshuset. Information om tidpunkt kommer att finnas här på sidan, på anslagstavlorna samt även som post i brevlåda, de som inte hämtat kallelsen får den hemskickad.

Frågor till styrelsen lämnas på info@infjarden.se  Motioner måste senast var hos styrelsen en månad innan utsatt årsmötestid.

Avgifter

Årsavgift och avgifter för båtplats, röjning samt försenad betalning beslutas det om på årsmötet, se protokollet under Nyttig info/Arkiv.

I området finns även en vägförening, vilka som sitter i styrelsen, kan du se under fliken Vägföreningen.

bottom of page