Styrelsen 

Ordförande: Stefan Fahlberg

Östermarsvägen 11

Tel. 070 493 31 43

Kassör: Rickie Svensson

Österuddsvägen 24

Tel. 070 869 91 90

Vice ordförande: Rickard Emerås

Strömsuddsvägen 6

Tel. 070 793 46 30

Sekreterare: Gunilla Arenander

Sticknäsvägen 5

Tel. 070 260 94 84

Suppleant: Barbro Färninger

Sticknäset 1

Tel. 070 488 81 89

Suppleant: Erik Alfredsson

KLockarvägen 12

Tel. 070 544 06 12

Suppleant: Håkan sahlén

Klockarvägen 14

Tel. 070 871 40 32

Please reload