top of page

Vackra Infjärden, ett fritidsområde på Rådmansö

Infjärden ligger ca 3,5 km från Gräddö, 6,4 km från Södersvik, 23 km från Norrtälje, 10 km från Kapellskär och det tar 2,5 timmar till Mariehamn.

Inom området finns 98 fastigheter. De flesta är fritidshus men några bebos permanent. Varje fastighet har utöver den egna tomtytan tillgång till mervärden i form av stora naturtillgångar, här finns ängs- och skogsmark, del av sjön Östermaren och vid Infjärden ligger områdets egna bad-och båtplats.

Här finns sommarvatten som tas från Östermaren.  Via ett pumphus når vattnet ut till alla fastigheter. Sommarvattnet är uppskattat och det är unikt att kunna vattna under de torra sommarmånaderna.

I området finns tappställen för dricksvatten sommartid. Vintertid hålls ett tappställe öppet vid den gemensamma föreningsstugan.

För att samordna skötsel och driva gemensamma intressefrågor så finns Infjärdens Tomtägarförening där alla fastighetsägare bör vara medlemmar.

Kontakta styrelsen för att bli medlem

bottom of page