top of page

Styrelsen samt arbetsgruppen träffas för att gå igenom de åtaganden som det beslutades om på årsmötet. Samtidigt är det dags att ta reda på vilka i nuvarande styrelsen som kommer att stå till valberedningens förfogande inför val till nya styrelsen.


Äntligen!

Du som läser det här är troligtvis med i styrelsen, kom med synpunkter och idéer så vi kan skapa en så bra och nyttig sida som möjligt. Maila mig med tankar och feedback.

Sidan är publicerad online, men inte kommunicerad till medlemmarna än.

bottom of page