top of page

Hej! alla våra ledningar, till tappställen från Östermaren till tomterna och till dricksvattnet vid de olika tappställena ute i området, är beroende av väderläget. Än ligger is på Östermaren och snö och is och ibland tjäle kan finnas vid och runt ledningarna.

Vi kan inte säga när de kan tas i bruk.

Dricksvatten kan alltid hämtas vid föreningshuset.

Håll ut det blir snart varmare.I kalendern finns nu information om Vårstädning 14 maj och om Årsmötet 4 juni. Kallelse kommer även via mail och post till de som inte har mail.

Vinterns och vårens stormar har fällt ca 150 nya träd. Kontakt är tagen med skogsarbetare och arbetet ska utföras snarast. Kontaktperson i styrelsen är skog- och ängansvarig Rickard Emerås.

Vill enskilda medlemmar ta hand om något träd (t ex för ved) så måste man även ta hand om allt. Ris och grenar transporteras till fotbollsplanen.

Prioriterade ängar för åtgärder är ängarna vid Föreningshuset, "Fotbollsplanen", ängen till höger innan parkeringen badplatsen.

Pumphuset vid Östermaren behöver renoveras offerter tas in.

Terrassen utanför föreningshuset ska renoveras. Start under vårstädningen.


Under torsdagen den 28 oktober kommer vattnet från Östermaren att stängas av. Samtidigt kommer dricksvattnet ut till de allmänna kranarna att stängas. Vintertapp för dricksvattnet kommer som vanligt att finnas vid föreningsstugan.

Styrelsen vill även tacka alla för bra insatser under höströjningen. Drygt hälften av alla fastigheter var närvarande.


bottom of page