Naturskog är nu klara med stormfälld skog och gallring enligt den upprättade skogsvårdsplanen. Det kan fortfarande ligga kvar en del virkeshögar efter Österuddsvägen men dessa ska vara bortforslade inom kort.

Eftersom kostnader för avverkning skall matchas mot intäkter och det ännu inte är helt klart till vad vårt virke kommer att användas så har vi ännu inte någon sluträkning, från Naturskog.

Vi är dock övertygade om att vår ekonomi klarar av kostnader för att ta ut riset som ligger kvar i våra skogar. Detta kan tidigast ske efter en ”torrperiod”, då troligtvis i slutet av maj 2020, då riset ”barrat av sig” så det kan flisas.

Det finns en arbetsgrupp bestående av Urban Agerberg och Bengt Falkedal, som jobbar för att Östermaren inte ska växa igen. De har bland annat sökt ett bidrag som heter LONA och har för närvarande kontakt med Länsstyrelsen som behandlar vår ansökan. Urban och Bengt återkommer så fort det finns ytterligare intressant information att delge i detta projekt.

Föreningens hamnkapten Anders Wilhelmsson meddelar att det fortfarande finns båtplatser lediga på föreningens nya brygga. Hör av dig till honom om du är intresserad.

Denna vecka avser Naturmark AB att börja med den inplanerade gallringen av skogen enligt skogsvårdsplanen.

Tack till er som betalat in och en påminnelse till er som ännu inte betalat in denna extra debitering. Bakgrund: Den extra debiteringen, för arbetet med att rensa i skogen, har styrelsen tidigare har varslat om. Tyvärr blev avgiften något högre än vad vi hoppats på. Detta beror på att vi ännu inte är i "mål" vad gäller ersättning för virket. Mest betalt får vi för timmer, lägre för massaved och sämst för brännved. Innan vi får pengar för virket måste vi betala för arbetet i skogen 175` en utgift vi inte planerat för. Utöver det kommer betalningarna för de planerade arbeten vi genomför under året, såsom nya bryggor 213`, slåtter 25` samt "vassmannen" ca 50` (plus övriga kostnader för el i pumphus och sophämtning).

I september genomförs den planerade gallringen av skogen, kostnaden för den hoppas vi till stor del betalas av det sålda virket. Styrelsen kommer att informera om budgetläget inför årsavgiften för 2019-2020. Kolla på hemsidan och kom på höströjningen den 5 oktober så får du aktuell information.

© 2018 Infjärdens tomtägarförening. Vi frågor angående hemsidan, kontakta Barbro Färninger

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now