top of page

Vi samlas vid badplatsen klockan 10 och håller på till ca 12.30

avslutar med gemensam korvgrillning vid badet.


Du tar med lämpliga arbetsredskap och vi delar upp oss i arbetsgrupper på plats.


Områden att ta hand om är bad- och båtplatserna samt vår föreningsstuga

Hej! alla våra ledningar, till tappställen från Östermaren till tomterna och till dricksvattnet vid de olika tappställena ute i området, är beroende av väderläget. Än ligger is på Östermaren och snö och is och ibland tjäle kan finnas vid och runt ledningarna.

Vi kan inte säga när de kan tas i bruk.

Dricksvatten kan alltid hämtas vid föreningshuset.

Håll ut det blir snart varmare.I kalendern finns nu information om Vårstädning 14 maj och om Årsmötet 4 juni. Kallelse kommer även via mail och post till de som inte har mail.

Vinterns och vårens stormar har fällt ca 150 nya träd. Kontakt är tagen med skogsarbetare och arbetet ska utföras snarast. Kontaktperson i styrelsen är skog- och ängansvarig Rickard Emerås.

Vill enskilda medlemmar ta hand om något träd (t ex för ved) så måste man även ta hand om allt. Ris och grenar transporteras till fotbollsplanen.

Prioriterade ängar för åtgärder är ängarna vid Föreningshuset, "Fotbollsplanen", ängen till höger innan parkeringen badplatsen.

Pumphuset vid Östermaren behöver renoveras offerter tas in.

Terrassen utanför föreningshuset ska renoveras. Start under vårstädningen.


bottom of page