Tack till er som betalat in och en påminnelse till er som ännu inte betalat in denna extra debitering. Bakgrund: Den extra debiteringen, för arbetet med att rensa i skogen, har styrelsen tidigare har varslat om. Tyvärr blev avgiften något högre än vad vi hoppats på. Detta beror på att vi ännu inte är i "mål" vad gäller ersättning för virket. Mest betalt får vi för timmer, lägre för massaved och sämst för brännved. Innan vi får pengar för virket måste vi betala för arbetet i skogen 175` en utgift vi inte planerat för. Utöver det kommer betalningarna för de planerade arbeten vi genomför under året, såsom nya bryggor 213`, slåtter 25` samt "vassmannen" ca 50` (plus övriga kostnader för el i pumphus och sophämtning).

I september genomförs den planerade gallringen av skogen, kostnaden för den hoppas vi till stor del betalas av det sålda virket. Styrelsen kommer att informera om budgetläget inför årsavgiften för 2019-2020. Kolla på hemsidan och kom på höströjningen den 5 oktober så får du aktuell information.

Avverkningen är nu klar, vad gäller lagens krav på avverkning efter stormen. Glädjande är att vi får våra träd sålda som massa istället för vanlig ved. Hämtningen ur skogen börjar på måndag 1 juli. De enstaka stormfällen som finns lite överallt på det allmänna, tas manuellt i dagarna. Det är fortfarande mycket osäkert om enskilda kan få hjälp med fällning av stormfällda eller stående träd men vi föreslår att ni har kvar markeringarna kring träden som ni vill ha bort, det kan passa om de sitter lägligt till.

En debitering för kostnaderna orsakade av stormen måste tas ut av alla fastighetsägare, redan i sommar.

Slutgallring, enligt skogsvårdsplanen, kommer troligen igång i början på september beroende på väder och vind. Läs mer i mailet som skickats ut. Har du frågor så vänder ni er i första hand till Rickard Emerås alternativt till Stefan Fahlberg eller Rickie Svensson. Se kontaktfliken.

© 2018 Infjärdens tomtägarförening. Vi frågor angående hemsidan, kontakta Barbro Färninger

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now