top of page

Vi samlas 9.30 vid den gamla fotbollsängen mitt i byn. Alla tar med redskap såsom såg, sekatör, kratta, röjsåg. På plats delar vi upp oss för arbeten på våra gemensamma egendomar.

Varje fastighet bör deltaga med en person och vid förhinder tar man kontakt med kassören Rickie på rickie@telia.com

Alternativ röjardag anordnas vid behov den 9 okt 9.30, deltagande sker efter kontakt med kassör.

Protokollet från årets digitala årsmöte ligger nu under fliken Nyttig info/Arkiv

Budgeten kommer att läggas ut på medlemssidan.

Det var drygt hälften av alla fastigheter som tog del av det digitala årsmötet. Protokollet ska nu justeras av justeringspersonerna och sedan skickas ut via mail och brev. På det konstituerande styrelsemötet beslöts att den obligatoriska höströjningen ska vara 2 oktober kl 10.00 och att styrelsen i samband med det har medlemsinformation.

Nya badbryggor kommer att läggas ut i sommar och under den dagen så stängs badet av för alla.


Nygamla styrelsen tackar för förnyat förtroende och önskar alla härlig skön sommar!

bottom of page