Vad händer i skogen ?

Avverkningen är nu klar, vad gäller lagens krav på avverkning efter stormen. Glädjande är att vi får våra träd sålda som massa istället för vanlig ved. Hämtningen ur skogen börjar på måndag 1 juli. De enstaka stormfällen som finns lite överallt på det allmänna, tas manuellt i dagarna. Det är fortfarande mycket osäkert om enskilda kan få hjälp med fällning av stormfällda eller stående träd men vi föreslår att ni har kvar markeringarna kring träden som ni vill ha bort, det kan passa om de sitter lägligt till. En debitering för kostnaderna orsakade av stormen måste tas ut av alla fastighetsägare, redan i sommar. Slutgallring, enligt skogsvårdsplanen, kommer troligen igång i början på september

Senaste nytt Juni

Naturskog AB börjar äntligen arbeta i skogen under vecka 25. Deras arbete utgår ifrån de lagkrav som vi är skyldiga att följa. Fortfarande är det svårt att få avkastning för virket. Det innebär att föreningens kostnader kommer att bli högre än vad vi planerat för. Styrelsen har därför beslutat att dela upp kostnaden för stormen genom att begära in 1000 kr av alla medlemmar nu och sedan lägger vi på resterande kostnader i samband med medlemsfaktureringen. Naturmark AB kommer inte kunna prioritera arbete på annan mark än vår gemensamma. Detta gäller tyvärr även stormfällen på privat mark. För att bonden ska kunna slå ängarna så måste allt ris och alla träd tas bort från ängarna. Fotbollsängen

© 2018 Infjärdens tomtägarförening. Vi frågor angående hemsidan, kontakta Barbro Färninger

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now