top of page

Senaste nytt Juni

Naturskog AB börjar äntligen arbeta i skogen under vecka 25. Deras arbete utgår ifrån de lagkrav som vi är skyldiga att följa. Fortfarande är det svårt att få avkastning för virket. Det innebär att föreningens kostnader kommer att bli högre än vad vi planerat för. Styrelsen har därför beslutat att dela upp kostnaden för stormen genom att begära in 1000 kr av alla medlemmar nu och sedan lägger vi på resterande kostnader i samband med medlemsfaktureringen. Naturmark AB kommer inte kunna prioritera arbete på annan mark än vår gemensamma. Detta gäller tyvärr även stormfällen på privat mark.

För att bonden ska kunna slå ängarna så måste allt ris och alla träd tas bort från ängarna. Fotbollsängen är fortfarande uppläggningsplats för ris. Tack till er som medverkade i den gemensamma arbetspasset i lördags och till er som på eget initiativ bidrar till att minska våra kostnader genom att ta hand om stormfällen på allmänningar med mera.

Styrelsen har kollat vad som gäller om någon skadas i skogen. Alla beträder skogen på egen risk och föreningen har inget ansvar för eventuella olyckor. Bäst är att vi alla avvaktar med skogspromenader i våra skogar tills allt arbete är avklarat.

Båtbryggor och bojar är ilagda. Kontakta hamnkapten Anders 073 654 76 63 innan du lägger i din båt. Anders anvisar alla platser. Gamla som nya båtplatsinnehavare behöver få ny information och "lösa" ut sin plats vid bryggan via en deposition. Mer info kommer från Anders.

Två nya badstegar kommer att sättas upp, en vid badet och en på båtbryggans nock. Nya cykelställ beställs till badet.

Alla kommer att få en klisterlapp i brevlådan om NEJ TACK till reklam. Använd den så slipper din brevlåda bli överfull.

Den trasiga dricksvattenpumpen vid föreningsstugan kommer att tas bort kvar finns alla tappställen utmed vägarna och vintertappen på föreningsstugans vägg.

Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page