top of page

Under torsdagen den 28 oktober kommer vattnet från Östermaren att stängas av. Samtidigt kommer dricksvattnet ut till de allmänna kranarna att stängas. Vintertapp för dricksvattnet kommer som vanligt att finnas vid föreningsstugan.

Styrelsen vill även tacka alla för bra insatser under höströjningen. Drygt hälften av alla fastigheter var närvarande.


Vi samlas 9.30 vid den gamla fotbollsängen mitt i byn. Alla tar med redskap såsom såg, sekatör, kratta, röjsåg. På plats delar vi upp oss för arbeten på våra gemensamma egendomar.

Varje fastighet bör deltaga med en person och vid förhinder tar man kontakt med kassören Rickie på rickie@telia.com

Alternativ röjardag anordnas vid behov den 9 okt 9.30, deltagande sker efter kontakt med kassör.

Protokollet från årets digitala årsmöte ligger nu under fliken Nyttig info/Arkiv

Budgeten kommer att läggas ut på medlemssidan.

bottom of page