top of page

Välkommen till Infjärden,   (välkomstbrev)

Inom området finns 94 fastigheter, de flesta är fritidshus men några bor här permanent. Varje fastighet har utöver den egna tomtytan ägande till mervärden i form av våra stora naturtillgångar, här finns ängs- och skogsmark, del i sjön Östermaren och vid Infjärden ligger områdets egna bad- och båtplats.

Från sjön Östermaren tar vi ut sommarvatten som det är OK att vattna med. Ta reda på var just ditt tappställe är på tomten och ha den väl markerad. Vår och höst kommer någon att behöva stänga av och på vid ditt tappställe. I området finns även tappställen för dricksvatten, dessa är bara tillgängliga sommartid, vintertid kan ni hämta dricksvatten vid vårt föreningshus, som är det allra första huset på vänster sidan när du svängt in på Österuddsvägen.

För att samordna skötseln och driva gemensamma intressefrågor så finns Infjärdens tomtägarförening, det är av största vikt att alla fastighetsägare är medlemmar och tar aktiv del i vad som händer inom området. Medlem blir man efter kontakt med styrelsen info@infjarden.se . Alla stora beslut om ekonomi, avgifter, underhåll och skötsel med mera beslutar vi om på årsmöte i maj/juni.

Föreningen består av styrelsen och alla medlemmar, under ett år har vi gemensamma dagar för arbete i området och vi har också ett midsommarfirande. Till alla aktiviteter behövs att vi alla hjälps åt.

Förutom Tomtägarföreningen finns Vägföreningen tillsammans har vi helhetsansvaret för området. Alla fastighetsägare är skyldiga att vara anslutna till vägföreningen.

Vi har en hemsida som du når på www.infjarden.se På hemsidan finns fördjupad information, som vi rekommenderar dig att ta del av. Vissa dokument rör bara medlemmarna och till dem behöver du logga in via länk på sidan. Du blir inloggad när du uppgett vilken fastighet du tillhör.

Vill du ha kontakt med styrelsen så finns kontaktuppgifter på hemsidan och på våra anslagstavlor, du kan även maila till info@infjarden.se

Än en gång önskar vi er alla välkomna //Styrelsen

List Title

1 / Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

2 / Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

3 / Item Title

Describe the item and include any relevant details. Click to edit the text.

Section Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

List Title

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content and make sure to add any relevant details or information that you want to share with your visitors.

bottom of page