Uppdaterat: 25 apr. 2021

Du är inbjuden att under säkra former städa bad - båtplatsen, röja i skog o mark med mera

Lördagen 8 maj samlas vi vid badplatsen klockan 10.00 Du tar själv med redskap för röjning och städning. Vi arbetar i smågrupper.

Vid badets grillplats kommer det att finnas korv och glöd från ca 11.30 - 13.00.

Beroende på hur många vi blir, så kan det bli någon form av uppdelning, för korvgrillningen. Alla som vill grilla ska få göra det Coronasäkert.


Planering av årsmöte 2021är i full gång. Styrelsen återkommer om när och hur.

Ekonomin är god. Vi kan på årsmötet ta beslut på att genomföra projekt som ni anser är till nytta för föreningen. Styrelsen har idèer men vill även att ni alla funderar och återkommer om projekt. Skriv vad, hur och eventuell kostnad. info@infjarden.se

Förslagen kommer redovisas med styrelsens förslag till beslut.

Aktuellt; Rishögarna kommer att försvinna, ja det har tagit tid. Naturskog ska efter besiktning åtgärda vid uppsamlingsställen och diken. Vi kommer själva att få arbeta på att röja i skogarna och att frilägga stigar. Maskiner gör ibland större skada än nytta. Spontant har flera medlemmar tillsammans röjt i sitt närområde och styrelsen uppskattar alla dessa initiativ.

Flera ängar är skadade och måste återställas för att vi ska kunna fortsätta skörda bete.

Skadegörelse/inbrott har skett på Blackvägen, under februari troligen. Polisanmäl och informera gärna styrelsen om du har blivit drabbad.

Dricksvatten och sjövatten i kranarna runtom i området kommer att släppas på så snart tjälen gått ur marken. Osäkert om det finns förutsättningar för det innan påsk. Dricksvatten finns alltid i kran utanför föreningshuset.


Vi vill varna för att det under hösten har skett ett par fall av skadegörelse genom inbrott. Dock har inget blivit stulet vad vi vet.

Vi ber alla som är ute i stugorna, ta en tur runt grannens tomma hus. Ett öppet fönster eller dörr kan orsaka stor skada.

Trevlig helg önskar Styrelsen