Arbetet i skogen kommer att återupptas från och med den 1 juli.

Slåtter på ängarna sker efter väderlek men planeras ske under julis första veckor.

Båtarna utan namn kommer att tas bort från båtuppläggningsplatsen. Styrelsen kommer att göra sig av med båtarna, för att kunna använda marken på ett sätt som gagnar alla.

Har du synpunkter på styrelsens agerande så hör av dig till Anders 073 654 76 63 eller Erik 070 544 06 12

Styrelsen har uppmanat alla ägare till båtarna på i/upptagningningsplatsen att ge sig till känna eller ta bort sin båt inför vårstädningen den 9 maj 2020. Fortfarande ligger båtar och annat kvar. Styrelsen har varit i kontakt med polisen som gett oss rådet att behandla allt kvarlämnat på området som övergivet.

Båtar med mera kommer att transporteras bort. Kostnader i samband med det kommer att belasta oss alla i föreningen. Har du något på platsen så måste du genast ta bort det. Efter den 6 juni 2020 kan båten, trailern, kanadensaren vara borta.

© 2018 Infjärdens tomtägarförening. Vi frågor angående hemsidan, kontakta Barbro Färninger

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now