Har du ingen fiberuppkoppling så kan det bero på att en kabel grävts av på skogsväg. Alla i området är inte berörda. Du som är det, bör kontakta din leverantör så att de kan trycka på.

IP Only och deras underleverantör är medvetna om problemet men lite påtryckningar kan snabba på åtgärderna.

Orsaken till att det grävs på skogsvägen (tillhör inte tomtägarföreningen) är att kommunen nu anlägger säker cykelväg från Gräddö till Rådmansö skola och från Södersvik till skolan, totalt ska det bli 7 km cykelväg.

Nu finns svaren på vattenproverna för 2020 att ladda ner på medlemssidan.

Svaret är övervägande Tjänligt men det finns en anmärkning som förklaras nedan.

Kemisk oxygenförbrukningCOD-Mn

Syreförbrukningen är ett mått på vattnets halt av organiska ämnen, vanligen humus. Dessa ämnen kan påverka vattnets färg, lukt och smak. Höga halter kan tyda på att brunnen påverkas av inläckande förorenat ytvatten. Den kemiska syreförbrukningen bör vara < 8mg/liter.

Arbetet i skogen kommer att återupptas från och med den 1 juli.

Slåtter på ängarna sker efter väderlek men planeras ske under julis första veckor.

Båtarna utan namn kommer att tas bort från båtuppläggningsplatsen. Styrelsen kommer att göra sig av med båtarna, för att kunna använda marken på ett sätt som gagnar alla.

Har du synpunkter på styrelsens agerande så hör av dig till Anders 073 654 76 63 eller Erik 070 544 06 12

© 2018 Infjärdens tomtägarförening. Vi frågor angående hemsidan, kontakta Barbro Färninger

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now