top of page

Hej alla! På berget bredvid vår båtbrygga, ska vi bygga en liten terass, för oss alla att sitta och njuta på. Här låg 7-8 reglar som har försvunnit från platsen, kanske bara flyttats någonstans? Du som sett dem liggande på annan plats får gärna meddela Erik 070 544 06 12 var de finns eller bara lägga tillbaka dem.


Stort TACK till alla som hade möjlighet att medverka under lördagen. Trots att dagen inte bjöd på det allra bästa vädret, så blev mycket jobb gjort.

Bad och båtplats fick en rejäl upputsning och utmed Österuddsvägen röjde vi efter att Vattenfall röjt bland buskar och träd. Styrelsen uppmanar alla som fått det avverkat på och intill sina tomtgränser att röja undan det. Ris, grenar, ja allt sly, kan ni lägga på Nabbos uppsamlingsplats. Sommarvatten från Östermaren kommer vi att kunna slå på efter att en ny pump är installerad. arbetet är beställt och alla delar finns på plats. När detta är klart så är det Lasse Lindström som kommer att slå på vattnet. Se till att era kranar är tydligt uppmärkta på tomten.

Påminner till sist om årsmötesdagen för både Väg- och Tomtägarföreningen Lördagen den 25 maj. Kallelse och dokument kommer via mail och via post för de som inte meddelat mailadress. Ta gärna med underlagen till mötet. // StyrelsenLördagen den 27 april samlas vi för att göra fint i området. Samling sker vid badplatsen klockan 9.30 - 12.00. Vi avslutar arbetet med korvgrillning.

Arbeten som behöver göras är bland annat; Lägga i badflotten, montera badstegar, tvätta bryggor, röja sly runt bad o båtplatserna. Ta hand om ris och sly som röjts av Vattenfall, detta gör vi endast på de gemensamma ytorna.

Observera att det är den enskilda fastighetsägare som ansvarar för riset på den egna tomten. Det är OK att lägga ris på Nabbos uppsamlingsställe.

Är vi många så ska vi även göra fint vid brevlådorna.

Ta med redskap som kan vara till nytta för att klippa, såga, kratta med mera.

VÄLKOMNA hälsar styrelsen

bottom of page