69 personer utförde många arbetstimmar i skog och mark under höströjningen. Ett stort TACK till er alla.

Troligen har ni nu fått hem fakturorna för avgifter och medlemskap i föreningen och för båtar på land och i vatten. Vi vill påminna om att inga båtar får läggas upp som inte fått en anvisad plats av hamnkapten.

Flisningen av ris är i full gång och vi hoppas det blir klart under november.

Stefan Fahlberg kommer att stänga av vattnet från Östermaren med start under vecka 45

Kontakt med styrelsen sker som vanligt vi mail info@infjarden.se eller via kontaktlistan.

Ris från skogen är nu uttaget. Högarna ligger kvar till okt/november. Vi får mer betalt för att riset är torrt. Ingen får lägga på nytt ris.

Har du ingen fiberuppkoppling så kan det bero på att en kabel grävts av på skogsväg. Alla i området är inte berörda. Du som är det, bör kontakta din leverantör så att de kan trycka på.

IP Only och deras underleverantör är medvetna om problemet men lite påtryckningar kan snabba på åtgärderna.

Orsaken till att det grävs på skogsvägen (tillhör inte tomtägarföreningen) är att kommunen nu anlägger säker cykelväg från Gräddö till Rådmansö skola och från Södersvik till skolan, totalt ska det bli 7 km cykelväg.