top of page

Lördagen den 25 maj kallar vi till årsmöten i Vägföreningen klockan 10.00 och i Tomtägarföreningen klockan 11.00. Båda mötena sker i föreningsstugan.

Årsmöteshandlingarna kommer att skickas ut via mail efter det att motionstiden gått ut.

Motioner ska skickas in senast 26 april. Till vägföreningen mailar ni till u.agerberg@teli.com och till tomtägarföreningen skickar ni motionen till gunilla.arenander@ica.se

Frågan om en sammanslagning av våra föreningar ska avgöras på mötet!

Viktigt att så många fastigheter som möjligt är representerade på mötet.

Varmt välkomna!!!

Inför att fler och fler kommer ut till stugorna, så brukar frågor dyka upp, till exempel när får vi dricksvatten och när sätter ni på sommarvattnet från Östermaren?

Ni kommer inte att få ett specifikt datum, först måste tjälen ur marken och isen lämna Östermaren. En ny pump i pumphuset ska även sättas in. Vi vet att detta inte är gjort innan påskhelgen.

Dricksvatten kan som vanligt hämtas vid föreningshuset året om.

Alla frågor som ni har skickar ni till info@infjarden.se

Jag vill uppmärksamma er på att det nu finns tjuvar i farten. Ett inbrott är uppmärksammat i vårt område, men fler har fått påhälsning i gränsande fritidsområden.

Be gärna en granne kolla ditt hus. Kolla i matrikeln som ni alla har tillgång till under medlemssidan. //Barbro Färninger på Sticknäset

bottom of page