Vårarbetena 9 maj blir av, vi samlas på fotbollsplanen och utför arbeten i mindre grupper och med social distans. Korvgrillningen är inställd.

Årsmöte 2020, ställs dock in. Nytt datum kommer. Nuvarande styrelse meddelar att de allihopa fortsätter att upprätthålla styrelsearbetet i avvaktan på nästa årsmöte, då nya styrelsemedlemmar ska väljas. Räkenskaperna för det gångna verksamhetsåret är inlämnade till revisor. Vi börjar på nytt verksamhetsår som vanligt.

Nyttig information

* Naturskog, arbetar nu och framöver med att ta ut riset för flisning.

* Nya stormfällda träd, styrelsen kommer att anlita företag som kan ta hand om dessa.

* Infjärdens fiskevatten, fritt att fiska för alla medlemmar, fiskevattnet sträcker sig från Strömsudd till båtiläggningsplatsen.

* Bommen till båtiläggningsplatsen kommer att få en ny kod från och med 9 maj. Koden kommer att finnas på medlemssidan. Kan även fås av styrelsen, se kontaktfliken.

* Stefan Fahlberg, har sett över våra vattenledningar och nu är både sommar- och dricksvatten påslaget.

Östermaren, Urban Agerberg och Bengt Falkendahl, som arbetat med att få fram bidrag till eventuella åtgärder för sjön, meddelar att vi fått avslag. I avvaktan på vad vi alla medlemmar önskar, kommer styrelsen fortsatt att ordna med vassröjning i sjön.

IP Only har nu återställt skador på vägen och vägföreningen har besiktigat.

Båtbryggorna kommer att utrustas med öglor för båtlåsen. Anders W hamnkapten får stöd i sitt arbete av Erik Alfredsson.

påslaget

Hej alla!

Gör gärna noteringar i almanackan om följande två datum, lördagen den 9 maj för vårstädning och lördagen den 23 maj för årsmöte i både väg- och tomtägarföreningen.

Anslag och kallelser kommer.

Arbetet i skogen kommer att fortsätta under våren och troligen en bra bit in i sommaren.

Sen en UPPMANING till er med båttrailer, kanadensare och/eller båt på den gemensamma platsen för i- och upptagning av båtar. Den platsen är ännu inte iordningsställd för att nyttjas. Ni måste sätta ut ägarnamn på det ni har där samt meddela styrelsen på info@infjarden.se om ni till exempel behöver hjälp med att bli av med något av det som ligger där. Platsen behöver vara helt tömd till vårstädningen.

Då det fortfarande upptäcks fönster och dörrar som blivit uppbrutna i vårt område så vill vi uppmana alla att;

* Kontrollera ert hus, eller be en granne göra det.

* Polisanmäla skadegörelsen

* Försvåra för vandalen, t ex installera ett lampa med rörelsedetektor

Annars är allt underbart vackert här ute på Rådmansö.

© 2018 Infjärdens tomtägarförening. Vi frågor angående hemsidan, kontakta Barbro Färninger

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now