top of page

Nya livbojar är på plats. Styrelsen önskar alla en härlig badsommar!!
Hej! Jag valdes till er nya ordförande i Infjärdens Tomtägareförening på årsmötet den 25 maj 2024. Vill här berätta lite om mig själv. Jag är 68 år uppvuxen i Saltsjö-Boo och gift med Lotta. För fem år sedan köpte vi Klockarvägen 3 av Per Sandunger, här tillbringar vi nu större delen av vår tid. I mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat inom livsmedelsbranchen, efter det gjorde jag mitt stora fritidsintresse till mitt yrke och startade ShipShape AB som jag kom att driva i 25 år. Har även erfarenhet av styrelsearbete från Sveriges Segelfartygsförening. Jag är övertygad om att den nya styrelsen med mix av både ny och gammal erfarenhet kommer att bli en bra styrelse.

Vi har en stor utmaning som årsmötet tog beslut om och det är att undersöka förutsättningarna för att slå ihop Vägföreningen och Tomtägareföreningen i Infjärden. Bilda en förening med en styrelse, samt att modernisera stadgarna, anpassade till den nya föreningen.

En grupp med representanter från båda föreningarna är redan igång med sitt uppdrag, tanken är att alla medlemmar ska få löpande information under processen. Målsättningen är att vi ska kunna ha underlag klart för att kunna ta ett första beslut på ett extra årsmöte i höst. Kallelse och dagordning kommer då att skickas ut.

Om inte förr, så ses vi kanske på Klockarängen vid Midsommarstången!

Sommarhälsning

Jan Hird


bottom of page