top of page

Valberedningen informerar

25 maj är det årsmöten i Vägföreningen samt i Tomtägarföreningen. Valberedningen som består av Joachim, jool04@handelsbanken.se samt Håkan hakan.sahlen@applepaj.se, vill ha kontakt med dig som vill vara med och förvalta och utveckla vårt fina område. Du kan behövas i styrelsen eller i en arbetsgrupp som tänker lite extra runt ett områden av vikt såsom - bad- och båtliv, - skog och ängar, - Östermaren, - gemensamma festligheter, - områdets infrastruktur med mera. Har du frågor eller ideer som du vill dela med dig av så kontakta Håkan eller Joachim via deras mailadresser. Glad Påsk!

Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page