Valberedningen informerar

25 maj är det årsmöten i Vägföreningen samt i Tomtägarföreningen. Valberedningen som består av Joachim, jool04@handelsbanken.se samt Håkan hakan.sahlen@applepaj.se, vill ha kontakt med dig som vill vara med och förvalta och utveckla vårt fina område. Du kan behövas i styrelsen eller i en arbetsgrupp som tänker lite extra runt ett områden av vikt såsom - bad- och båtliv, - skog och ängar, - Östermaren, - gemensamma festligheter, - områdets infrastruktur med mera. Har du frågor eller ideer som du vill dela med dig av så kontakta Håkan eller Joachim via deras mailadresser. Glad Påsk!

Senaste inlägg
Arkiv