top of page

Styrelsen informerar, mars

Planering av årsmöte 2021är i full gång. Styrelsen återkommer om när och hur.

Ekonomin är god. Vi kan på årsmötet ta beslut på att genomföra projekt som ni anser är till nytta för föreningen. Styrelsen har idèer men vill även att ni alla funderar och återkommer om projekt. Skriv vad, hur och eventuell kostnad. info@infjarden.se

Förslagen kommer redovisas med styrelsens förslag till beslut.

Aktuellt; Rishögarna kommer att försvinna, ja det har tagit tid. Naturskog ska efter besiktning åtgärda vid uppsamlingsställen och diken. Vi kommer själva att få arbeta på att röja i skogarna och att frilägga stigar. Maskiner gör ibland större skada än nytta. Spontant har flera medlemmar tillsammans röjt i sitt närområde och styrelsen uppskattar alla dessa initiativ.

Flera ängar är skadade och måste återställas för att vi ska kunna fortsätta skörda bete.

Skadegörelse/inbrott har skett på Blackvägen, under februari troligen. Polisanmäl och informera gärna styrelsen om du har blivit drabbad.

Dricksvatten och sjövatten i kranarna runtom i området kommer att släppas på så snart tjälen gått ur marken. Osäkert om det finns förutsättningar för det innan påsk. Dricksvatten finns alltid i kran utanför föreningshuset.


Commenti


Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page