top of page

Styrelsen informerar oktober 2019

Naturskog är nu klara med stormfälld skog och gallring enligt den upprättade skogsvårdsplanen. Det kan fortfarande ligga kvar en del virkeshögar efter Österuddsvägen men dessa ska vara bortforslade inom kort.

Eftersom kostnader för avverkning skall matchas mot intäkter och det ännu inte är helt klart till vad vårt virke kommer att användas så har vi ännu inte någon sluträkning, från Naturskog.

Vi är dock övertygade om att vår ekonomi klarar av kostnader för att ta ut riset som ligger kvar i våra skogar. Detta kan tidigast ske efter en ”torrperiod”, då troligtvis i slutet av maj 2020, då riset ”barrat av sig” så det kan flisas.

Det finns en arbetsgrupp bestående av Urban Agerberg och Bengt Falkedal, som jobbar för att Östermaren inte ska växa igen. De har bland annat sökt ett bidrag som heter LONA och har för närvarande kontakt med Länsstyrelsen som behandlar vår ansökan. Urban och Bengt återkommer så fort det finns ytterligare intressant information att delge i detta projekt.

Föreningens hamnkapten Anders Wilhelmsson meddelar att det fortfarande finns båtplatser lediga på föreningens nya brygga. Hör av dig till honom om du är intresserad.

Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page