top of page

Sommar 2020

Arbetet i skogen kommer att återupptas från och med den 1 juli.

Slåtter på ängarna sker efter väderlek men planeras ske under julis första veckor.

Båtarna utan namn kommer att tas bort från båtuppläggningsplatsen. Styrelsen kommer att göra sig av med båtarna, för att kunna använda marken på ett sätt som gagnar alla.

Har du synpunkter på styrelsens agerande så hör av dig till Anders 073 654 76 63 eller Erik 070 544 06 12

Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page