top of page

Om Östermaren

Kontroll av vattnet har utförts. Det finns inga skadliga halter av koliforma- eller e-koli bakterier. Trots det vill vi påpeka att vattnet inte är avsett för att dricka.

Comments


Senaste inlägg

Arkiv

bottom of page